Haja Advocaat

Vecht voor je Hinderwet-recht! - Haja Advocaat

Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan uit dat je altijd je uiterste best moet doen voor je cliënt. Onlangs heb ik echter een zaak gewonnen waarover ik toch graag even wil “opscheppen”. Het ging over een oude Hinderwet-vergunning uit 1983 voor het houden van 200 mestkalveren, 63 melkkoeien en een aantal schapen, die door de gemeente werd ingetrokken. De gemeente was van mening dat de feitelijke situatie niet langer overeenkwam met de vergunde situatie en daarmee slecht was voor het milieu. De agrariër in kwestie – mijn cliënt – hield volgens de gemeente al jaren geen mestkalveren en geen melkkoeien meer, maar alleen nog schapen. Volgens de gemeente zouden de rechten op het houden van de mestkalveren en de melkkoeien op basis van het oude artikel 27 van het Hinderwet vervallen zijn. Voldoende reden aldus om de vergunning dan maar in te trekken. Door dit eenzijdig intrekkingsbesluit werd de agrariër onevenredig zwaar in zijn bedrijfsvoering belemmerd. Hij mocht alleen nog maar 350 schapen houden, terwijl hij in werkelijkheid al jaren gemiddeld 1200 schapen per jaar houdt. Hiermee werd zijn inkomstenbron door de gemeente ontnomen. Reden genoeg om het besluit van de gemeente aan te vechten! In het verweerschrift, welke ik namens de agrariër bij de rechtbank Utrecht heb ingediend, stelde ik dat de vergunde rechten uit 1983 niet van rechtswege zijn komen te vervallen. Ik beriep me hierbij op de vaste jurisprudentie over het oude artikel 27 van de Hinderwet. Op basis van deze jurisprudentie kunnen de vergunde rechten niet zomaar komen te vervallen als er binnen de inrichting wel andere diersoorten zijn gehouden. Het gaat immers om de gerealiseerde mestvarkeneenheden en niet om de gehouden soort dieren. Zowel mestkalveren als schapen kunnen op grond van de brochure “Veehouderij en Hinderwet” in mestvarkeneenheden worden berekend. Om te bepalen wat de vergunde rechten zijn, dient dus een rekensom gemaakt te worden: de mestkalveren dienen omgerekend te worden naar de mestvarkeneenheden en deze mestvarkeneenheden dienen dan vervolgens omgerekend te worden naar het aantal schapen. Niet echt eenvoudig, maar wel te doen, toch? De gemeente in kwestie was het met deze stelling absoluut niet eens. Volgens de gemeente kon de omrekening van de mestkalveren naar schapen niet gemaakt worden. Tijdens de zitting bij de rechtbank Utrecht gaf de gemeente aan, dat zij de door mij genoemde jurisprudentie niet kende. Gelukkig kende de rechtbank Utrecht wel de door mij genoemde jurisprudentie en zij vernietigde het besluit van de gemeente om de verleende Hinderwet-vergunning in te trekken. De rechtbank stuurde de gemeente naar huis met de opdracht om na te gaan hoeveel schapen de agrariër door de jaren heen heeft gehouden om zo vast te stellen wat zijn vergunde rechten nu daadwerkelijk zijn. Met deze uitspraak in zijn zak kan de agrariër nu in gesprek met de gemeente over de nieuwe vergunning. Het is verstandig om goed juridisch advies in te winnen om een goede gesprekspartner te zijn van de overheid. Door regelgeving die almaar gecompliceerder wordt, is het juist van belang om ook bij een ander uitleg van regels te vragen.

Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »