Haja Advocaat

Rood voor Rood regeling - Haja Advocaat

Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant zijn deze te slopen met de Rood voor Rood-regeling. Rood voor Rood Met de Rood voor Rood-regeling kunt u op een financieel aantrekkelijke manier uw vervallen stallen en gebouwen laten slopen en tegelijkertijd een bouwkavel voor een nieuwe woning aanvragen. Het gaat dan om gebouwen die landschapontsierend zijn en die een agrarische functie hebben (gehad). Om een bouwkavel te krijgen,moet u minimaal een oppervlakte slopen van 850 m². De waarde die verbonden is aan de bouwkavel zal met de regeling hoog genoeg zijn om de oude gebouwen te laten slopen en er tegelijkertijd een extraatje aan over te houden. Er is wel een verplichting: u zult moeten investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Daarbij kunt u denken aan het aanleggen van nieuw groen of het opknappen van karakteristieke bebouwing. Landschapontsierend Een gebouw is landschapontsierend wanneer het sterk vervallen is of niet past bij de bestaande bebouwing in de omgeving. Maar ook een ligboxenstal of een kassencomplex kan in aanmerking komen. Bouwkavel Wanneer u minimaal 850 m² agrarische bedrijfsgebouwen laat slopen, krijgt u een bouwkavel voor – in principe – één woning. Heeft u minder dan 850 m² te slopen, dan mag u agrarische gebouwen van elders betrekken bij uw aanvraag. Wanneer de gebouwen groter zijn, is het soms mogelijk om meer woningen te bouwen. Ruimtelijke kwaliteit De Rood voor Rood-regeling is onderdeel van het overheidsbeleid dat moet leiden tot een leefbaar en vitaal platteland. Dit betekent dat de sloop en de bouw van de nieuwe woning moeten leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Tegelijkertijd zal er ook geïnvesteerd moeten worden in natuur (extra groen) of behoud van cultuurhistorie. Per gemeente verschillen de eisen en voorwaarden. Uw voordeel De regeling heeft een groot aantal voordelen voor iedereen met (verouderde) agrarische bedrijfspanden op het erf. Voor zowel bedrijven als particulieren geldt dat lelijke en vervallen panden verdwijnen, dat een nieuwe woning gebouwd kan worden in het buitengebied, dat het directe landelijke gebied een impuls krijgt en dat 30 procent van de restwaarde van de bedrijfsgebouwen voor u is. Met de regeling kunt u bovendien in sommige gevallen de kavel aankleden met nieuw groen.

Nieuws

Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren
Definitieve uitspraak Afdeling over het vertrouwensbeginsel bij gedane toezeggingen door wethouder en ambtenaren De Afdeling… Lees verder »

Vecht voor je Hinderwet-recht!
Het schrijven over je eigen overwinningen behoort niet tot mijn sterkste punten. Ik ga ervan… Lees verder »

Plannen om te (ver)bouwen?
Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder andere te maken… Lees verder »

Onderzoeksplicht bij het kopen van een woning
Als je een huis koopt kijk je vaak naar de bouwtechnische staat ervan: zitten er… Lees verder »

Rood voor Rood regeling
Heeft u een oude agrarische schuur of een vervallen bedrijfsgebouw? Dan kan het financieel interessant… Lees verder »

Welstandsadvies: een kwestie van smaak?
De bouwers onder ons kennen het welstandsadvies waarschijnlijk wel: het advies van de gemeentelijke welstandscommissie,… Lees verder »